Návštěvní doba

Novohrádecká zřícenina je otevřena od dubna do října ve stanovených dnech a časech.
Prohlídku mimo otevírací dobu je možné uskutečnit jen výjimečně, a to s předchozím souhlasem správy hradu a pro skupiny minimálně 15 osob.
Prohlídky v zimním období nejsou možné. Limituje je stav počasí a s ním související obtížná průjezdnost neudržovaných komunikací a dále situování zříceniny na odloučeném místě stranou hlavních cest.

Uvedené časy návštěvní doby označují čas otevření pokladny hradu.

1. Prohlídka hradu (základní okruh)

Období Dny Hodiny
1. 7.-31. 8. út–ne 10.00 – 17.00
1. 9.-30. 9. út–ne 10.00 – 16.00
1. 10.-31. 10. so–ne 10.00 – 15.00
26. 10.-3. 11. po–ne 10.00 – 15.00

Návštěvníci shlédnou unikátně dochovaný hradební systém staršího hradu a mladší trojpodlažní hrad, ze kterého se otevírá jedinečná vyhlídka na údolí řeky Dyje. Zachovalá zřícenina hradu plášťového typu, který nechal vystavět ve 14. století bratr Karla IV.,...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu