Prohlídka hradu (základní okruh)

Návštěvníci shlédnou unikátně dochovaný hradební systém staršího hradu a mladší trojpodlažní hrad, ze kterého se otevírá jedinečná vyhlídka na údolí řeky Dyje. Zachovalá zřícenina hradu plášťového typu, který nechal vystavět ve 14. století bratr Karla IV., moravský markrabě Jan Jindřich Lucemburský, jako své lovecké sídlo. Dnes je Nový Hrádek unikátním spojením historických hodnot a přírody Národního parku Podyjí. Žije zde největší had České republiky užovka stromová, sklepy slouží jako zimoviště netopýrů, na nádvoří roste vzácná divizna nádherná. Z nejvyššího patra hradu se otevírá jedinečná vyhlídka na údolí řeky Dyje.

 • Návštěvníci mají možnost prohlédnout si hrad samostatně se zapůjčeným textem.
 • Prohlídky s průvodcem se konají v červenci a srpnu vždy v 11, 13 a 15 hodin.
 • Hrad se nachází v přírodní, nejhodnotnější a nejpřísněji chráněné zóně Národního parku Podyjí. Je domovem celé řady velmi vzácných rostlin a živočichů. Je nutné, aby se návštěvníci v areálu chovali tiše, pohybovali se jen po zřetelně vymezených plochách, nevstupovali za zábradlí a provazy z důvodu vlastní bezpečnosti a také z důvodu ochrany přírody.
 • Vstupné ani suvenýry nelze platit kartou. Platba je možná pouze v hotovosti.
 • Prohlídka probíhá v českém jazyce, zahraničním návštěvníkům je zapůjčen text v anglickém, nebo německém jazyce.
 • Polední přestávku stanovuje návštěvní řád od 12:00 do 12:30 hodin.

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
1. 5.-30. 6. út–ne 10.00 – 16.00
1. 7.-31. 8. út–ne 10.00 – 17.00
1. 9.-30. 9. út–ne 10.00 – 16.00
1. 10.-31. 10. so–ne 10.00 – 15.00
26. 10.-3. 11. po–ne 10.00 – 15.00

Vstupné

 • Kategorie Cena
Výklad v češtině
 • Kategorie Cena
 • Dospělí od 25 do 64 let 140 Kč
 • Senioři 65+ 110 Kč
 • Mládež od 18 do 24 let 110 Kč
 • Držitel průkazu ZTP a ZTP/P 110 Kč
 • Děti od 6 do 17 let 40 Kč
 • Děti do 5 let zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 osoba na 10 dětí) zdarma
 • Průvodce organizované skupiny (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Karta zaměstnance s QR kódem MK ČR * zdarma
 • Průkaz ICOMOS * zdarma
 • Celoroční volné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Jednorázové vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Průkaz zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Průkaz Náš člověk * zdarma
 • * Platí pouze pro jednu osobu (držitele průkazu)