Prohlídkové okruhy

Návštěvníci shlédnou unikátně dochovaný hradební systém staršího hradu a mladší trojpodlažní hrad, ze kterého se otevírá jedinečná vyhlídka na údolí řeky Dyje. Zachovalá zřícenina hradu plášťového typu, který nechal vystavět ve 14. století bratr Karla IV., moravský markrabě Jan Jindřich Lucemburský, jako své lovecké sídlo. Dnes je Nový Hrádek unikátním spojením historických hodnot a přírody Národního parku Podyjí. Žije zde největší had České republiky užovka stromová, sklepy slouží jako zimoviště netopýrů, na nádvoří roste vzácná divizna nádherná. Z nejvyššího patra hradu se otevírá jedinečná vyhlídka na údolí řeky Dyje.

Více informací
  • tento okruh je dnes otevřen 10.00–16.00
  • 130 Kč, pouze v češtině (dospělí)
  • délka 50 minut
  • max. 20 osob
  • nutnost rezervace pouze pro skupiny