Prohlídkové okruhy

Návštěvníci shlédnou unikátně dochovaný hradební systém staršího hradu a mladší trojpodlažní hrad, ze kterého se otevírá jedinečná vyhlídka na údolí řeky Dyje.

Více informací
  • tento okruh je dnes uzavřen
  • 100 (dospělí)
  • délka 50 minut
  • max. 20 osob
  • nutnost rezervace pouze pro skupiny