Na Novém Hrádku se 8. května konalo tradiční skautské setkání

U pamětní desky na nádvoří Nového Hrádku se konalo 8. května, v den výročí konce druhé světové války, tradiční vzpomínkové setkání pořádané členy střediska Junák Podyjí Znojmo.

V roce, kdy si Junáci připomínají 100 let skautingu ve městě Znojmě, se slavnostního shromáždění zúčastnilo na pět desítek skautů všech generací. U pamětní desky na nádvoří položili věnce a květiny a minutou ticha uctili skauty, padlé za války. Připomněli si příběhy osmi kamarádů, jejichž jména jsou na desce uvedena. Za doprovodu kytary zazpívali několik písní, setkání pak tradičně zakončila melodie Skautské večerky.

Související zprávy

Skautské setkání na Novém Hrádku

8. 5. 2018

Členové Junáku se 8. května setkali u pamětní desky na nádvoří Nového Hrádku a uctili památku kamarádů ze 14. oddílu Oldskautu Znojmo, padlých za II. světové války.

Sedmdesátileté výročí pamětní desky na Novém Hrádku

23. 8. 2017

Ve středu 23. srpna 2017 tomu bylo 70 let od slavnostního odhalení pamětní desky na nádvoří zříceniny Nového Hrádku. Skauti ji věnovali památce svých osmi kamarádů,...

Vzpomínka na znojemské skauty

9. 5. 2016

Druhou květnovou neděli se u pamětní desky na nádvoří Nového Hrádku konal tradiční vzpomínkový akt Junáku Znojmo. Skauti uctili památku osmi členů 14. oddílu, kteří před...